โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366629

อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเร่งการย่อยอาหารและลดน้ำหนัก

อาหาร ความจริงเกี่ยวกับขิง สับปะรด ส้มโอและขึ้นฉ่ายสำหร … Read more

กระดูก การฟื้นฟูกลุ่มอาการหลอดเลือดแดงด้วยโรคกระดูกพรุนที่ปากมดลูก

กระดูก โรคกระดูกพรุนเป็นรอยโรคความเสื่อม ดิสทระฟีของโคร … Read more

กาลิเลโอ อธิบายประสบการณ์ได้ปรับให้เข้ากับพลวัตของกาลิเลโอ

กาลิเลโอ ตรรกะประสบการณ์ ได้ปรับให้เข้ากับพลวัตของกาลิเ … Read more

อะตอม การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมวิทยาศาสตร์อะตอม

อะตอม ตามที่สตรอยก้า ความขัดแย้งทั้ง 4 ของนักปราชญ์ทำให … Read more

การทดลอง ผลลัพธ์เชิงตรรกะของการใช้งานที่สอดคล้องกันในทางปฏิบัติ

การทดลอง สปินเนอร์วิพากษ์วิจารณ์ปรัชญาของลัทธินิกายฟันด … Read more

วิทยาศาสตร์ แนวคิดของการล้มลงของเหตุผลนิยมของร่างกาย

วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงกระดูกระเบียบวิธี ของโปรแกรมนัก … Read more

โรค สาเหตุของโรคทางเคมีในร่างกายโดยสารระคายเคืองที่รุนแรง

โรค อย่างไรก็ตาม บางประเด็นก็ต้องการคำชี้แจงอยู่แล้ว ดั … Read more

แพทย์ สาเหตุปัญหาพื้นฐานของการแพทย์แผนปัจจุบัน

แพทย์ และที่ทำงานเมื่อสื่อสารกับทั้งผู้ป่วยและญาติเป็นต … Read more

สิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ที่ขัดแย้งทางวิภาษระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งมีชีวิต ในเวลาเดียวกันร่างกายเป็นระบบที่ค่อนข้างอิส … Read more

มนุษย์ ระเบียบความกลมกลืนของจิตใจและความรู้สึกของร่างกายมนุษย์

มนุษย์ ยาในระดับร่างกาย พยายามที่จะปลดปล่อยบุคคลจากความ … Read more