โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 077-366629

โรงเรียนได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากคุณครูสุโมช คำแสนโต

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากคุณครูสุโมช คำแสนโต ผ่านการประสานงานจากคุณศักดิ์ดา ติ้วต้ง ในนามโรงเรียนวัดคลองฉนวนและโรงเรียนบ้านยูงงามขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

บทความล่าสุด