โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 077-366629

โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน

บทความล่าสุด