โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366629

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดคลองฉนวน

7

b1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
b2 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2513
b3 อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
b4 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2512
b5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2516
b6 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
b7 ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2526
b8 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
b9 ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
b10 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
b11 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
b12 สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
b13 สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2558
b14 สนามกีฬา
สระว่ายน้ำ
ปีที่สร้าง 2558
b15 สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
b16 สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2531
b17 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2529
b18 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
b19 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552
b20 ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
b21 ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556