โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 077-366629

หน่วยบริการทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ได้มาให้บริการด้านทันตกรรมให้แก่นักเรียน

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 หน่วยบริการทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ได้มาให้บริการด้านทันตกรรมให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน
และเคลือบฟูลออไรด์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทความล่าสุด