โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-366629

แมงมุม อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแมงมุม

แมงมุม เป็นคำนามที่ใช้เรียกสัตว์เล็ก ๆ ที่มีกลไกหายใจด้วยปอด และมีเพศเมียมีกระเป๋าครอบไข่ที่อยู่ที่ปลายท้อง สัตว์ชนิดนี้อยู่ในอันดับของแมลง ซึ่งเป็นกลุ่มของสัตว์ที่มีมากที่สุดบนโลก ซึ่งคิดว่ามีชนิดมากกว่าหนึ่งล้านชนิดที่เป็นที่รู้จักแล้ว

แมงมุมมีบทบาทสำคัญในธรรมชาติ หลายชนิดของแมงมุมทำหน้าที่ปฏิวัติพืช รับผิดชอบในกระบวนการผสมเกสรของพืช และส่งเสริมให้เกิดการผสมเกสรและการผลิตเมล็ดพืชในพืช แม้ว่าแมงมุมจะเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการผสมเกสรของพืช แต่ก็มีความสำคัญในกระบวนการควบคุมโรคและศัตรูของพืชเช่นกัน การที่แมงมุมกินและควบคุมสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายสำหรับพืชทำให้พืชมีโอกาสเติบโตและออกดอกได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม บางสายพันธุ์ของแมงมุมกินศัตรูสำหรับพืชที่เป็นประโยชน์ จึงมีบทบาทเป็นศัตรูของการเกษตร รวมถึงการเป็นพาหะของเชื้อโรคในพืชบางชนิดด้วย นอกจากนี้ยังมีแมงมุมที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคในมนุษย์และสัตว์บางชนิดด้วย อย่างเช่น แมงมุมที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกแมงมุม

สายพันธุ์ของแมงมุม

สายพันธุ์ของแมงมุมมีมากมายและหลากหลาย แต่เนื่องจากมีมากถึงหลายล้านชนิด จึงไม่สามารถระบุชื่อสายพันธุ์ทั้งหมดได้ทีละตัว ดังนั้นเราจะกล่าวถึงบางสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักและมีความน่าสนใจในความแตกต่างกัน

 1. แมงมุมผึ้ง สายพันธุ์นี้เป็นแมลงสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และช่วยในกระบวนการผสมเกสรของพืช โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรูปอยู่ในซีกน้ำผึ้งของตัวเมีย และส่งเสริมให้เกิดการผสมเกสรในดอกไม้ อีกทั้งยังสร้างน้ำผึ้งที่มนุษย์ใช้เป็นอาหาร และเป็นธุรกิจที่สำคัญของผู้เลี้ยงผึ้ง
 2. แมงมุมแดง สายพันธุ์นี้มักพบในที่ชื้น ในภูมิภาคร้อน และในป่าเขา ประกอบด้วยกลุ่มแมงมุมที่มีความเก่งกาจ อาจกัดและทำร้ายคนหากถูกกัด นอกจากนี้ยังมีพิษที่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงในบางกรณี
 3. แมงมุมกองกำจัด สายพันธุ์นี้มีพฤติกรรมการกองกำจัดเป็นกลุ่ม โดยอาศัยกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่เดินหากินเสียหายเพื่อควบคุมสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่เจอ พบอยู่ในภูมิภาคร้อน
 4. แมงมุมสวน สายพันธุ์นี้พบอยู่ในบริเวณในครั้งหนึ่งแต่ปัจจุบันอาจพบทั่วโลก มักอาศัยอยู่ใกล้มนุษย์และอาจก่อให้เกิดความรำคาญเมื่อหากินในบ้านหรือสวน นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความราบรื่นและความสามารถในการจัดการทรัพยากรของกลุ่ม
 5. แมงมุมศัตรูของมนุษย์ สายพันธุ์นี้คือกลุ่มแมงมุมที่เป็นศัตรูของมนุษย์ อาจเข้าทำลายอาหารในบ้านหรือสร้างความรำคาญในสถานที่ใกล้เคียง
 6. แมงมุมด้วง เป็นกลุ่มแมลงที่มีสายพันธุ์หลากหลาย เช่น แมงมุมกลิ่น แมงมุมดำ แมงมุมลาย แมงมุมชนิดต่าง ๆ ทำหน้าที่ทำลายวัชพืช และอย่างไรก็ตาม บางสายพันธุ์ของแมงมุมเป็นศัตรูในการเกษตร
 7. แมงมุมผีเสื้อ เป็นกลุ่มแมลงที่มีปีกกลวงและสีสันที่หลากหลาย เป็นที่รู้จักในการทำลายพืชในสวนและนำเข้าสินค้าอาหาร บางชนิดของแมงมุมผีเสื้อเป็นผีเสื้อกินผ้าที่สำคัญ
 8. แมงมุมดาว เป็นแมลงที่มีความสว่างในพื้นที่มืด เป็นเพื่อนร่วมคู่สัญจรในการหาคู่ตัวเมีย แม้ว่าแมงมุมดาวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์ แต่สว่างของมันมีความสวยงามและสร้างความประทับใจในธรรมชาติ

แมงมุม

แหล่งที่อยู่ของแมงมุม

แมงมุมอาศัยอยู่ในสถานที่และพื้นที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และพฤติกรรมของแมงมุมแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับแหล่งอาหารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงธรรมชาติ ดังนี้คือ

 • แมงมุมผึ้ง: ส่วนใหญ่จะสร้างรังในรูปอยู่ในซีกน้ำผึ้งของตัวเมีย ซึ่งอาจอยู่ในต้นไม้ หิน หรือสถานที่ที่มักจะไม่ถูกแสงแดดและน้ำฝนแย่งชนิดอื่น ๆ
 • แมงมุมแดง อาจสร้างรังในดินหรือในต้นไม้ โดยมักจะอยู่ในที่ชื้น และมีที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งอาหาร
 • แมงมุม สร้างรังที่ใหญ่และให้เล็กเป็นกองกำจัดเมื่อเดินหาอาหาร อาจอยู่ในป่าเขาและที่สูง
 • แมงมุมสวน อาจสร้างรังในดินหรือในที่ที่มีเสาอาคาร ใกล้บ้านและสวน
 • แมงมุมศัตรูของมนุษย์ สายพันธุ์นี้อาจอาศัยในอาคารหรือสถานที่ที่มนุษย์อาศัย และอาจอาศัยในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญ

 

แมงมุม

อันตรายจากพิษแมงมุม

พิษของแมงมุมอาจส่งผลเสียต่อมนุษย์และสัตว์ต่างๆ แล้วแต่กรณีและบุคคลที่บางครั้งอาจทำได้หลังจากถูกกัดหรือถูกฉีดพิษจะเป็นไปตามอาการที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อยๆ จากพิษของบางตัว เช่น

 1. อาการปวดและบวม จะต้องมีอาการปวดและบวมที่จุดที่ถูกกัดหรือถูกฉีดพิษ บางครั้งอาจต้องสังเกตอาการที่ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ของร่างกาย
 2. ผื่นและคัน สามารถเกิดผื่นที่จุดที่ถูกกัดหรือถูกฉีดพิษ และอาจทำให้คันต่อเนื่องได้
 3. ปวดศีรษะและหน้าอก อาจมีอาการปวดศีรษะหรือหน้าอกเกิดขึ้น
 4. อาจเหนื่อยเมื่อยล้าหรือมีอาการปวดกล้ามเนื้อ อาจเกิดจากอาการอักเสบหรือปฏิกิริยาแข็งเกร็งของร่างกายต่อพิษ
 5. ในกรณีที่ถูกกัดที่ลำคอหรือใกล้กับลำคอ อาจเกิดอาการหายใจลำบากหรือหายใจลำบากได้
 • การรักษาปฏิบัติตามข้อกำหนดของอาการในกรณีที่มีอาการหนักหรือระบุไว้ที่ระบุว่าควรขอความช่วยเหลือจากแพทย์โดยเร่งด่วน

วิธีกำจัดแมงมุม

การกำจัดแมงมุมควรทำอย่างระมัดระวังและมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถกำจัดแมงมุมให้เกิดผลมากที่สุด นี่คือวิธีการกำจัดแมงมุมที่คุณสามารถลองทำ

 • ทำความสะอาดบริเวณ แมงมุม มักจะสนใจสิ่งที่อาจเป็นแหล่งอาหาร เช่น ขยะหรือเศษอาหารที่รกร้าง ควรทำความสะอาดบริเวณอย่างถี่ถ้วนเพื่อลดแหล่งอาหารและอยู่ในบริเวณของแมงมุม
 • ใช้สารควบคุมแมงมุม มีสารควบคุมแมงมุมที่จำหน่ายในร้านขายสารเคมีหรือร้านขายสวน สามารถฉีดพ่นสารตามชนิดแมงมุมและสภาพแวดล้อมในที่ที่พบแมงมุม เพื่อกำจัดและป้องกันไม่ให้แมงมุมกลับมาอยู่ในบริเวณ
 • ใช้วัสดุธรรมชาติในการกำจัด บางครั้งคุณอาจใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดแมงมุม เช่น ผงโดโลไมท์ ผงคาร์บอนไฮด์ หรือน้ำส้มควันไม้ เหล่านี้มีความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์อื่นๆ แต่ก็ควรใช้ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำให้แมลงหายใจภายในบริเวณของคุณ
 • การกำจัดแมงมุมควรให้ความสำคัญในการป้องกัน และควรดำเนินการในทันทีเมื่อพบแมงมุมในบริเวณของคุณ เพื่อลดความรำคาญและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากแมงมุม

แมงมุมมีพิษที่มีการรักษาต่อมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ซึ่งในกรณีที่มนุษย์ควรกัดโดยในกรณีที่ไม่มีความสามารถสามารถหายได้ แต่ในกรณีที่กัดโดยผู้ที่มีพิษที่มีอาการอักเสบ ปวดบวม จะพบได้ในกรณีที่มีอาการหมดสติและถึงชีวิตได้ ดังนั้นหากถูกกัดโดยบุคคลที่เป็นพิษรีบควรที่จะขอให้รักษาทันที แมงมุมมีความหลากหลายและมีบทบาททางชีววิทยาที่สำคัญต่อสังคมและธรรมชาติ แม้ว่าบางสายพันธุ์อาจเป็นศัตรูและเป็นพาหะของโรค แต่มีส่วนในกระบวนการควบคุมศัตรูและสร้างสรรค์ในธรรมชาติอีกด้วย

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องแมงมุม
 • แมงมุมมีประโยชน์อะไรบ้าง?

แมงมุมจะเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการผสมเกสรของพืช

 • แมงมุมอาศัยอยู่ที่ใด?

ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และพฤติกรรมของแมงมุมแต่ละชนิด

 • แมงมุมมีพิษหรือไม่?

มีพิษและบางสายพันธุ์อันตรายถึงชีวิต

 • หากถูกแมงมุมกัด ควรทำอย่างไร?

อาการหนัก ควรไปพบแพทย์ทันที

 • เมื่อโดนแมงมุมกัดจะมีอาการอย่างไร?

ปวดบวมบริเวณที่โดนกัด และอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ผื่นคันหรืออาจปวดศีรษะ

บทความที่น่าสนใจ ประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอร์รี คุณค่าที่ควรรู้ในสรรพคุณของข้าวไรซ์เบอร์รี