โรงเรียนวัดคลองฉนวน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองฉนวน ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 077-366629

ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์

“ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดคลองฉนวนและโรงเรียนบ้านยูงงาม ร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 68 เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ ณ วิภาวดีแกรนด์ตลาดแม่โสภา อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
Cr.photo นครศิลป์ บ้านส้อง

บทความล่าสุด